336 01 Blovice, ul.5. května - DPS

Pondělí - Sobota
pouze na objednávku


Telefon: 737 318 647
733 395 856
Email: L.Baumrukova@email.cz
http://www.firmy.cz/detail/2525017-libuse-baumrukova-blovice.html
Bachovy květové esence

Zdraví nám slouží ,když je tělo i duše v harmonii,má správný rytmus,máme pozitivní myšlení,dokážeme-li něco vymyslet,konstruktivní myšlení.
Nemoc se projevuje negativními myšlenkami,nepohodou,ničením sebe sama.
Tělo odráží stav myšlenek.
Pacient potřebuje pomoc a léčení aby překonal obavy,strach,deprese,beznaděj.
Bachovy květy léčí lidi ne nemoc.Duševní stav,mentální postoj,povahu osobnosti,náklonnost a porozumění,nemoc lidí se mění,povaha ne.
Léčení pro ty,kteří chtějí své onemocnění pochopit a vyléčit se.
Není ani důvod,abychom se tu-na jednu dvě výjimky-příliš zabývali nevelkými úspěchy moderní lékařské vědy.Bourat nemá smysl,pokud sami nepostavíme novou,lepší budovu,k níž medicína jistě základy položila;soustřeďme se spíše na to,abychom sami přidali nějaký ten kámen.Nepomůže ani kritizovat známý přístup lékařů k pacientům-špatný je především dnešní zdravotní systém,neboť z ekonomických důvodů nechává lékaře na holičkách a nedopřává jim čas na klidné léčení,přemýšlení a nezbytnou meditaci v duchu těch,kteří se cele obětovali prospěchu medicíny.Jak kdysi řekl Paracelsus,moudrý lékař ošetří za den pět,nikoli patnáct pacientů-ideál,pro většinu dnešních lékařů naprosto nesplnitelný.(Uzdrav se str.38,39)
Lékařské zásahy míjejí kořen lidských chorob.
Trvalá nemoc je do těla promítnuta,důsledek hlubších dlouhodobě působících sil,lékařský zásah je dočasnou úlevou,pravý důvod onemocnění zůstává skryt.
Bachovky útočí na nemoc jako na pevnost,na vlastní příčinu onemocnění.
Onemocnění je důsledek konfliktu mezi duší a myslí,který odstraníme duchovní snahou.
Bachovky léčí tělo,pozvedávají duševní obzor.
Dejme souhlas,ať nám ukazuje směr a povzbuzuje nás ve zdokonalování.
Jsme zde abychom rozvinuli kvality a ctnosti osobnosti,získali poznatky a vylepšili se až na práh dokonalosti,duše ví jaké podmínky a prostředí to umožní a proto nás umístí tam,kde lze tento účel naplnit.
Pokud jsou duše a osobnost sladěny,žijeme v radosti,míru,štěstí a zdraví.
Každá životní zastávka,ať dole či nahoře,představuje zkušenost a pokaždé skrývá optimální možnost osobního rozvoje.
Nemoc=pýcha,krutost,nenávist,sobectví,nevědomost,slabost,chtivost.
Pýcha se odmítá sklonit před stvořitelem světa a odevzdat se do jeho vůle.
Krutost je nepřátelství.
Nenávist je opak lásky.
Sobectví je odmítnutí povinnosti k okolí.
Nevědomost je neschopnost vidět skutečnost.
Slabost je nerozhodnost.
Chtivost je touha po moci,každý člověk je svobodný.
Pýcha=strnulost a neohebnost
Krutost a tvrdohlavost=bolest
Samota=nenávist,nekontrovatelnost hněvu,mentální kolaps,hysterie
Neuróza=nadměrná sebezahleděnost,samolibost
Krátkozrakost,zrak a sluch=nevědomost,nedostatek moudrosti
Pohyb,tělesné oslabení=slabost mysli
Zajatec svého vlastního těla,veškeré tužby se brzdí=chtivost,touha po moci
Poranění srdce=neláska k lidu
rukou=nevhodné konání
mozku=nedostatečné sebeovládání
Energie Jing a Jang-v každém z nás je něco dobrého a špatného
-základem je láska
Nejistotu nahradíme odhodláním a svobodným rozhodnutím,naplněním dobrého úmyslu,nenecháme si ujít příležitost,získané zkušenosti nás přivedou ke správným závěrům.
Pochopme,že za to,co dáme,nemáme právo žádat nic nazpět,nikdy nelitujme dobrých skutků které jsme již vykonali.
Podporovat svobodné chování druhých,nezávislost a individualitu,v soulad s jejich rozvojem k samostatnosti.
Nezapomeňme,že i dítě může být mnohem vyspělejší duchem než vy,může být duchovně vysoko nad námi,proto mu nepřikazujme ale učme svobodnému správnému rozhodnutí v jeho prospěch.
Rodičovství neznamená nic víc,než službu a nevolá po žádném závazku který by nám naše děti měli splatit,neboť musíme být volní a zodpovídat každý sám za sebe, i tyto děti pak sehrají stejnou roli ku prospěchu dalšího.
Učme se pokojně naslouchat hlasu svého svědomí.
Berme svého partnera,sourozence,rodiče a prarodiče,jako svého partnera hry života,tedy bez hořkosti a s pochopením,že kdyby tohoto protihráče nebylo,nebyla by ani příležitost k rozvoji.
Nemusíme opouštět domov,zříci se pohodlí,soužití a pěkného prostředí,pravda je jiná.Královský princ v nádheře paláců může být pravým požehnáním své země,svého lidu a celého světa,bylo by velkou ztrátou,kdyby se všeho vzdal a vstoupil třeba do kláštera.
Vůdce našich osudů ví kam nás umístit a své úkoly splníme pečlivě.
Skutečné světce najdeme v továrnách mezi dělníky.
Snažíme-li se co nejlépe splnit svěřený úkol,zdraví a štěstí jsou nám na dosah.
Současné lidstvo má již náběh hlubšího chápání,v civilizaci klíčí touha po vyšších pravdách,roste zájem těch,kteří se zajímají o to,co bylo před tímto životem a co bude po něm,hledání víry a duchovních prostředků k léčení tělesných neduhů,zájem o moudrosti východu.
Je důležité léčit ducha,aby se uzdravilo tělo.
Negativita je když je člověk:tvrdohlavý,apatický,bojovný,nejistý,osamělý,citlivý
cítí:napětí,úzkost,obavy,vnitřní chvění při nervozitě,rozčilení
cítí:sucho v ústech,bušení srdce,slabost,hněv,sebelítost,podrážděnost,
cítí:sklíčenost
má:spocené ruce z obav,ze strachu,deprese
je:střídavě-otevřený,uzavřený;nadšený,bez zájmu;nervózní,zasněný
Dávkování:
proměnlivá nálada-do sklenice s vodou 2 kapky esence,pijeme po doušcích
dlouhotrvající těžkosti-30ml vody+2kapky esence(6druhů)
4xdenně 4kapky pod jazyk
kritický stav-8x denně 4kapky
postupně můžeme esence do kapátka měnit(přidávat,ubírat)jak je třeba
krizovka se dávkuje 4kapky pod jazyk,na tělo-do vody,krému,do sklenice
vody(upíjet)
esence držte chvilku pod jazykem než je spolknete
délka užívání je 1-20 měsíců
Léčivé květy působí nenápadně a jemně,až za delší čas si všimneme že nastalo zlepšení,pomalu přichází povzbuzení a pocit vnitřního uspokojení-přirozená bývá důvěra,odvaha,vyrovnanost,veselost-pokud se toto v nás probudí,staneme se sami sebou samými,pozitivním přístupem můžeme procesu uzdravení jen napomoci,nemoc přichází jako pád ze schodů,čím déle jsme nemocní,tím více je schodiště delší a strmější,když užíváme květ,začneme postupně vystupovat schod za schodem,můžeme kdykoliv přestat abychom nabrali dech,léčivé květy nám pomůžou najít ztracený směr,překonat nechuť a pokračovat v cestě.
Osobnost lidí a jejich postoje mají vliv na stav jejich zdraví,zajímal se o pacienty spíše jako o lidi,než jako o případ.
Uplatnění vědeckého přístupu k zkoumání jejich léčebných vlastností by bylo stejné jako vědecky vysvětlovat proč na nás hluboko zapůsobí hudební dílo,nebo proč pociťujeme na břehu moře takové uvolnění.Tyto jevy se nedají podrobit analýze a přeci existují.To platí i o léčivých květech.Jejich léčivá síla jednoduše povznese našeho ducha a obklopuje kanálky v našem vědomí,takže dokážeme k životu přistupovat pozitivněji.Návratem vnitřní síly a harmonie se začne přirozený proces tělesného uzdravování.Léčivé květy nám tedy umožní pomoci sobě samým.Neberte je jako lék ale jako součást života-součást vás samých.Užívejte je když potřebujete,tak jako potravu,nebo nápoj když jste hladoví či žízniví.(krok za krokem str.62,63)
Zdraví a štěstí vycházejí ze stavu harmonie s naší vlastní přirozeností a konání práce,pro niž se individuálně hodíme.Znamená to provádět práce,ať již je jakákoli,pokud ji milujeme nade vše,je …..prací,kterou musíme na tomto světě dělat a při níž samotné můžeme být opravdu sami sebou.Nemoc je reakcí na vzájemné působení,objevuje se,když dovolíme jiným,aby zasahovali do našeho účelu v životě a zasévali do našich myslí pochybnosti,strach,netečnost.
Dr.Bach rozdělil 38 esencí do sedmi skupin konfliktů,které nám brání být opravdu sami sebou.Mít v sobě mír,naději,radost,víru,jistotu,moudrost,lásku.
Dr.Edward Bach 1886-1936 (práce Dr. Str.6)
Květy typové-určují charakteristiku osobnosti-řepík,čekanka,vinná réva,
sporýš,žebratka,voda,dub
Květy pomocné-určují stavy vědomí,nálady-kaštan,hořec,snědek,topol-osika
Člověk otevřený,přímý-sporýš,vinná réva,netýkavka,čekanka,dub
plachý,uzavřený-kejklířka,zeměžluč,modřín,žebratka
společenský,povídavý=příjemný bezstarostný-řepík
mravně sobecký-vřes obecný
rychle povídá,je nervózní,chvátá,dívá se na hodinky,přeruší vás
vprostřed věty-netýkavka
povídá svůj příběh nadšeně,zvyšuje hlas-sporýš
Vystrašený,roztřesený od nervozity-devaterník
-tváří se že není vystrašený-řepík(zjevný pokoj a veselý přístup)
Netrápí se zda zkoušku udělá,neučil se a je smířený že zkoušku neudělá-růže
šípková
Nervózní,okusuje si nehty.klepe nohou,nemůže se dočkat až půjde ke zkoušce-
netýkavka
Pochybnosti,nejistota,vyptává se ostatních na podrobnosti-rožec
Nerozhodný (co napsat),po uplynutí času stále píše-chmerek
Deprese-náhlé-divoká hořčice
Pocit pondělního rána-habr
Dívá se ven z okna,sní,nevnímá přítomnost-bílá lesní réva
Netrpělivý,nechce čekat-netýkavka
Byl by se rozhodl,ale byl moc zaměstnán svojí záležitostí,že tomu nevěnoval dostatečnou pozornost(zásadový,nadšený)-sporýš
Nepříjemná zpráva,na obnovení vyrovnanosti-hořec
Úzkost-řepík lékařský,slíva třešňová,topol-osika
Trápit se starostmi-červený kaštan,bílý kaštan,řepík lékařský,jedlý kaštan,sveřep
větevnatý,zeměžluč,čekanka obecná,devaterník penízkovitý
Vyčerpání-koupel-habr,plané jablko(5 kapek na vanu)
Návyk na alkohol,cigaretu,čokoládu atd.-řepík lékařský(návyk jako útěk od problémů)-ptejme se před čím utíkáme
Trauma z dětství-snědek+ řepík
Strach-kejklířka,topol+řepík
Nenávist-cestmína+řepík
Zatrpklost-žlutá vrba+řepík
Blokády z dřívější doby-20 cm od lůžka nechat stát lahvičku přes noc-na
začátku léčby
zimolez,snědek okoličnatý,voda z léč.pramenů,vlašský
ořech
Meditace-20 cm od těla si postavit zásobní lahvičku
Čakry-kápnout přímo
Kousání nehtů-řepík lékařský,réva,borovice(str.204-bachova květová terapie)
Zkoušky-hořec,jilm,bílá lesní réva,modřín,bílý kaštan(str.204)
První školní den-zimolez,kejklířka skvrnitá,vlašský ořech,oliva(str.204)
Cestování-zdravotní potíže-chmerek roční,krizová esence(str.204)
Před porodem-strach-kejklířka skvrnitá,devaterník penízkovitý,netýkavka,sporýš
Před porodem-krizová esence
Při porodu-pro sílu a sebedůvěru-několik kapek za každou bolestí-topol-osika,
kejklířka,devaterník,habr,dub
Šok z porodu-matka a dítě-snědek okoličnatý
Po porodu-krizovka+vlašský ořech
Po těžkém porodu-vlašský ořech+snědek okoličnatý
Myšlenkami někde jinde-bílá lesní réva
Bojíte se vody-jako dítě jste se topili-snědek okoličnatý
Vypráví rychle-
pomalu-
váhavě-
Mluví přesvědčivě-sporýš
autoritativně-réva
tiše,ustrašeně-kejklířka skvrnitá
Říká-že se vzdal naděje-hlodaš
velmi mne zneklidňuje-netýkavka zkázonosná
Pracuje raději sám-žebratka bahenní
Ostatní jsou pro něho pomalí-netýkavka zkázonosná
Chce mít kolektiv pod kontrolou-réva
Cítí se být hloupý tím,že na něm nakonec všechno zůstane-zeměžluč
Využívá oběti k rozhovoru-vřes
Strach v beznaději-devaterník
z nehod,hrůza-devaterník
z nemoci-devaterník
pacient je vyděšený-devaterník
z lidí okolo-devaterník
Bezvědomí-pacientovi zvlhčit rty-
hluboké spánkové-devaterník+bílá lesní réva
při trýznění-devaterník+řepík
Neustále by druhé poučoval-buk lesní,hořec podzimní
Nemluvně-pláče i když mu nic důležitého nechybí-řepík lékařský
když se zabýváme něčím jiným než jím-čekanka
že se bojí a je zmatené při všem-kejklířka skvrnitá
hodně spí a o denní jídlo má malý zájem-bílá lesní réva
akutní případy-když rodiče očekávají nejhorší-dítě i rodiče-devaterník
když se rodiče již trochu uklidnili ale jsou ustrašení-
kejklířka skvrnitá
nemoc-v noci-po zlepšení-netrpělivost-netýkavka žlázonosná
Dítě-slabost v učení-poupě kaštanu
nekamarádský-netýkavka
uchyluje se do ústraní-kejklířka
hrůzné sny-cestmína
náměsíčný-topol-osika
Reakce na Bachovky silná-2 až 3 dni přestat,dát krizovou
Otevírač duší-začátek terapie-
energetický člověk-cestmína
pasivní člověk-sveřep větevnatý
všeobecný katalyzátor a integrátor osobnosti-snědek okoličnatý
po počátečním nadšení ztráta odvahy a pochybnosti-hořec
Pokašlávání chronické-snědek okoličnatý
šokující zážitek z mládí a nevyvodila z něj důsledky-poupě kaštanu
senzitivní-kejklířka skvrnitá
kritická k lidem-buk
na sebe zaměřená-vřes
Počasí změna-chmerek roční
Nemá sebedůvěru-modřín
Strach před nemocí-ze skutečných věcí-každodenní-bolesti,nehod,chudoby,
tmy,samoty,neštěstí,tajně nese hrůzu,není schopen o strachu
hovořit-kejklířka
Strach-že se mysl zblázní-ze ztráty vlastní mysli-slíva třešňová
mysl je příliš přepjatá-slíva třešňová
že udělá hrozné věci,ví že to není správné,přesto ho nutí myšlenka
špatnou věc udělat-slíva třešňová
Strach-nemá však důvod proč mít strach-nevysvětlitelný-topol-osika
ví,že se něco stane a neví co-topol-osika
strach z ničeho ve dne i v noci-topol-osika
bojí se to někomu říci,že má strach-topol-osika
Strach-bojí se o druhé lidi-z lidí-červený kaštan
cítí,že se někomu něco stane-červený kaštan
Odvaha chybí(aby začal podnikat,otevřel obchod)myslí si že je méně schopný
než ostatní-modřín
Nemá dostatek sil postavit se proti využívání druhých-zeměžluč
Cítí se jako ubohá oběť,druzí ji využívají-vrba
Nenávist a žárlivost-cestmína
Nerozhodnost (Hamlet) být či nebýt-chmerek,rožec,hořec,sveřep
Melancholie-divoká hořčice
Šílené nápady-slíva třešňová
Sebevražedné úmysly-slíva třešňová
Vypadá vesele navenek,uvnitř je zkroušený-řepík
Nejistota-nedůvěřuje si-rožec
nemůže udělat své vlastní rozhodnutí-rožec
neustále se radí u druhých-rožec(často je zaveden špatným směrem
Malomyslnost-nejistota-hořec
Výčitky svědomí-borovice
Tíživé myšlenky-bílý kaštan
Osamělost-soustředěný na sebe-skotský vřes
Rozhovor:trápí mne to od doby,co jsem v důchodu
co nás vykradli,mám panický strach-kejklířka
co jsem se přestěhoval,nemůžu si zvyknout-modřín
Hledejme příčinu potíží-
člověk je úzkostný(bojí se o svoje zaměstnání,děti,zdraví)-kejklířka
úzkostný na pořádek-jabloň planá
Sledujte jak se cítíte-jste bojácný,společenský,přátelský,odmítavý,netrpělivý,
podrážděný,žárlivý,netolerantní,podezřívavý,nejistý,
nervózní,poroučivý,trpělivý,smělý-odvážný,vůdce,
jemný,laskavý,ochotný pomáhat
máte silnou vůli,lehce se vzdáváte
-na návštěvě,zábavě,schůzi,při řízení vozidla
jak snášíte bolest,nemoc
necháte sebou manipulovat
Dítě je nazlobené když se mu zboří stavba,ztratí o ně zájem,rozhází kostky do
stran,je trpělivé,nepokojné,přecitlivělé,nezávislé,sobecké,hlučné,
nespoutané,tiché,zaražené,podrážděné,ospalé,nervózní,vystrašené
Velmi aktivní-netýkavka,sporýš
Napětí,nepokojnost-sporýš
Nedostatek sebedůvěry-modřín
Děsivé sny-krizovka+devaterník
Nepříjemný zážitek,vzpomínky-zimolez
Stýská se mu-zimolez
Žárlivost na přírůstek do rodiny-cestmína
Nedostatečně milované-cestmína
Odstrčené-čekanka
Mrzuté-vrba
Jemné,ohleduplné,udělá co mu řekneme-zeměžluč
Stydí se,bojí,ustrašené,nervózní ,plaché-kejklířka
Náročné,panovačné,autoritivní-tyranizuje-vinná réva
Ospalé,denní snění-bílá lesní réva
Nedostatek tolerance-buk lesní
Trucuje-vrba žlutá
Nejistota-sveřep,chmerek,rožec
Nedostatek porozumění pro těžkosti druhých-buk lesní
Neumí naslouchat-vřes obecný
Zahanbenost-planá jabloň
Výbuch zlosti,křivda,nespokojenost-cestmína
Vyžaduje neustálou pozornost,plačtivé-čekanka,vinná réva
Puberta-vlašský ořech
Vyrážka(uhry)-potírat-planá jabloň
Kojení-esence užité matkou se dostanou k dítěti
Nemluvně-nepokojné-řepík(bude spokojené,usměvavé)
netrpělivé,podrážděné-netýkavka
mrzuté,vyděšené,duševně otřesené-krizová esence
do školky,do školy-krizová esence
nemůže si zvyknout-krizová esence+vlašský ořech
první-zoubky,slůvka,chůze-vlašský ořech
Reakce na esence-vyrážka,když se tělo čistí od toxinů,tělo si uvědomuje emoce,které se nemohli navenek vyjádřit,je to důležitou součástí léčebného procesu a je to jenom dočasně.
Když začnete pociťovat fyzickou a emocionální úlevu,může to být doba,kdy esence přestanete užívat.
Jestliže se po čtrnácti dnech užívání esencí nedostaví žádné zlepšení,znovu zvažte jejich výběr,jestliže se objeví jenom malá změna,pokračujte v jejich užívání,nebo k dané kombinaci přidejte další esence,po využívání jedné směsi esencí,což trvá zhruba měsíc,se vyjasní další aspekty osobnosti,které potřebují léčení a vyžadují jiné esence nebo jejich kombinaci.
Z bezpečnostních důvodů se vyhněte dotyku kapátka a svých úst.
Esence se mohou užívat společně s léky,včetně homeopatických léčiv,aniž by se vzájemně rušily.
Kapky se mohou dětem podávat do láhve nebo do džusu
Rostliny po přesazení-krizovka,vlašský ořech
škůdci-krizovka+plané jablko
povadlé-habr,oliva,hlodaš
NUMEROLOGIE,CITÁTY,FILOSOFIE
Život je šance - využij ji. Život je krása - obdivuj ji. Život je blaženost - užívej ji. Život je sen - uskutečni ho. Život je výzva - přijmi ji. Život je povinnost - naplň ji. Život je hra - hrej ji. Život je bohatství - ochraňuj ho. Život je láska - potěš se s ní. Život je záhada - pronikni jí. Život je slib - splň ho. Život je smutek - překonej ho. Život je boj - vybojuj ho. Život je štěstí - zasluž si ho. Život je život - žij ho.
"Každý, koho v životě potkám mě v něčem předstihuje. Proto se od všech učím"(Emerson)
Zkušenost je dobrá věc...je ale strašně drahá!
VTIPY
SMÍCH LÉČÍ A SBLIŽUJE
Iluze.pps  944.13kB
mozek.doc  64.51kB
LÁSKA
Láska je to, co je s tebou v pokoji na tvé narozeniny, když přestaneš otvírat dárky a zaposloucháš se.

Láska je, jako když jsou malá stará paní a malý starý pán stále přátelé, i přes to, že se už tak dobře znají.

Sousedovi od vedle zrovna nedávno zemřela žena. Když chlapeček viděl muže plakat, vplížil se na jeho dvorek, vlezl mu na klín a jen tak tam zůstal sedět. Když se matka zeptala, co sousedovi řekl, chlapec odpověděl: "Nic, jen jsem mu pomohl brečet."

„Přítel, to je někdo, kdo zná píseň v tvém srdci a dokáže ti ji zazpívat, když jsi ty sám zapomněl slova.“
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one