336 01 Blovice, ul.5. května - DPS

Pondělí - Sobota
pouze na objednávku


Telefon: 737 318 647
733 395 856
Email: L.Baumrukova@email.cz
http://www.firmy.cz/detail/2525017-libuse-baumrukova-blovice.html
STAROVĚK – MOR – 5.stol.př.n.l.
Hipokratés – empirské lékařství,*460 let př.n.l. na ostrově Kóu v Egejském moři
- důležitá je krev, hlen, žlutá a černá žluč, dědičnost, vzduch, voda
- MOR – vznik = není kanalizace, vodovod, (špína, žádná hygiena, špatný stav pitné vody, chudoba)
- Zapalovali se ohně na ulicích, pálil se jalovec, doktor měl vonný olej
- 16. stol.- mikroskop – 17stol. Kircher
- r.1632 – Leeuwenhoek – Holandsko – Delft městečko
- r.1672 – Graaf lékař a anatom
- r.1682 – čistit zuby solí a brkem, látkou
- parazité a mikroby(jednobuněčné bytosti), bakterie a viry
- r.1730 – Carl Linné lékař, biolog
Julius Cohn botanik – řasy a houby (rostlinná povaha bakterií (Německo, ředitel fyziologického ústavu)
- r.1786 – Otto Federick mueller – dánský samouk
bacily a mikroby = spirily (šroubovité a vývrtkové)
= koky (kulovité, čárkové, vibriony)
- r.1840 – Jakob henle – anatom a patolog

HOREČKA OMLADNIC – r.1840 Ignaz Semmelweis – právník, patolog, gynekolog, chirurg (ze 100 jich zemřelo 20)
- vznik z hnisu po zavedení infekce ze špinavých rukou = celková sepse = otrava krve
- doktoři po pitvách (umýt ruce pískem a lihem, pak chlórem)
r.1857 Pasteur chemik, objev kvasinek (pivo, víno, mléčný zákys, máslo že žlukne)
= mikroby
Až do 19.stol.se věřilo v samoplození bez rodičů, Pasteur učinil tomuto přítrž a objevil
zavařování, vysátí vzduchu
- hedvábí - bource morušového (postižení prvokem už ve vajíčkách) samičky
- zvířata (koně, dobytek, ovce) – slezinná sněť (smrt = zástava dechu a srdce), křeče, svalové
záškuby, apatie, celková sepse, nadýmání, krvácení do střev, přenos ze zvířete na člověka již
v 17. stol. až 18. a 19. stol.
slezinná sněť, kožní sněť – pupeny a puchýře na kůži, které se rychle šíří
plicní sněť – selhání srdce- z vdechování bacilu
střevní – z požití masa
očkování 1881 Lois Pasteur (2x očkování v odstupu 12 – 15 dní)
r.1788 Carl linné (původce nemoci nitkovitý červíček)
r.1849 Aloys Pollender – praktický lékař – (infekce je v krvi), lékárenský učeň již pracoval s mikroskopem (zjistil v krvi tyčinková tělíska o velikosti tisíciny milimetrů)= rozklad krve(jde o živé tvory rostlinné povahy ale nehybná)
r.1863 doktor Casimir Davaine z Paříže - očkování krví nemocných na zdravá zvířata
r.1843*11.12. Robert Koch botanik, fyzik,matematik (bakterie uchovával v moku z dobytčích očí, za přístupu vzduchu a na teple rostli)
výkaly na trávu, kterou požírá dobytek, šíří se nákaza dále
bacil = (Bacillus Anthracis) antrax

LEPRA – MALOMOCENSTVÍ – nečistá nemoc- již ve 12. stol.lišeje, vředy (Indie, Čína, jižní ostrovy původci nemoci, přeneslo se do jižní Evropy, severní Afriky během válek Alexandra Velikého a válek Římanů, Německa, Anglie, Island a severní Skandinávie
Začíná malátností a nevolností, po těle skvrny, kolem úst, které se zvětšují a zauzlují a vzniknou vředy, lví tvář, svalstvo atrofuje, postižená játra, slezina aj., praskliny a zčernání kůže a masa, praskliny až ke kostem, zdlouhavé hnisání
Dnes je v Asii, Africe a Jižní Americe (6 – 10 miliónů malomocných) – již jsou známy protiepidemické prostředky
r.1848 *29.7. Gerhard Armauer = Norsko- prosektorem již na univerzitě
nervová lepra – napadá údy – nervové poruchy v oblasti paží, nohou a obličeje = odumírání, špatný spánek
r.1873 Armauer Hansen – hansenův bacil = Mycobacterium Leprae = štíhlá nehybná tyčinka odolná proti kyselinám, roste v podobě doutníkových útvarů
r.1879 Albert Neisser –dodnes není znám způsob přenosu nemoci,inkubační doba trvá 2-8let
lék – chaulmoogrový olej z rostliny Hydrocarpus
r.1947 léčba sulfony, antibiotiky, sulfonamidy, dávky vitamínů, vápenné preparáty
diagnóza – vyšetřením nosního hlenu
mykrobakterie jsou podobné bakteriím tuberkulózy
r.1964 očkování leprou proti tuberkulóze v Malajsii a v Barmě doktorem Brownem
zakladatel chemoterapie Paul Ehrlich – léčení nemocných
v 17. stol. lepra na Havaji

ZVRATNÁ HOREČKA –Otto Obermeier 1873 – objev rychle se pohybujících nitek spirálovitě svinutých při teplotě 37°C, v Berlíně na Choleru umírá +r.1874
zimnice, 24 hod. horečka, bolesti v kříži v hlavě , údech, špatný spánek, tlak v oblasti jater a sleziny, horečka po 5-7 dnech mizí, krvácení do vnitřností,
po 14 dnech se horečka vrací, někdy až 3x a 4x za sebou střídavě silný 34°C pokles teploty s potem a opět horečka 41°C (evropská epidemická borrelióza) = TYFUS
otec medicíny Hippokratés
r. 1836 *narozen ruský lékař Gregor Munch – nemoc přenášejí vši, blechy, štěnice, klíšťata(hmyz sající krev – africká endemická borrelióza)
africká horečka má záchvaty kratší
evropská horečka má záchvaty delší (lidé umírají)
- léčí se arzénovými preparáty a antibiotiky
- Irsko, Skotsko u Středozemního moře, Rusko, Německo

MALÁRIE – horečka, zimnice, postižení jater a zvětšení sleziny (až 5 stol. př. n. l.)
nejvíce ničila celá vojska Napoleona
r.1643 strom v Ekvádoru – hrubá vlákna se rozemelou na prášek Chinin a dá se do pití
původ nemoci z komárů, kteří mají v sobě tuto nemoc, když po třech dnech hynou,
spadnou – li do vody, které se pak člověk napije – onemocní touto nemocí
r.1857 *13.5.Ronald Ross – zjistil nakažení štípnutím od komára druhu Anophelles (1902 Nobelova cena)
r.1854 * 27.3. Giovanni Battista Grassi – je malárie třídenní, čtyřdenní a tropická

ÚPLAVICE – léčba = sulfonamidy, dostatečný přívod tekutin a soli, dieta, vitamíny, spazmolytika proti křečím, antibiotika streptomycin, přípravky z kořene ipekakuanhy neboli hlavěnky dávivé která obsahuje alkaloid emetin, potom Yatren – kyselina jodoxycginolinsulfonová v pilulkách a infúze

SPAVÁ NEMOC (trypanozomiáza) – skleslost, těkavá slabost, nepravidelná horečka jako u malárie, na krku a šíji zduřelé mízní uzliny, kožní skvrny v obličeji, na končetinách, v okolí kloubů, průjmy, nechutenství, po 2 letech větší únava, spavost, křeče a ochrnutí, třes, úbytek sil, hubenost až na kost, nereaguje na vnější podněty, po 1-6 letech smrt v kómatu, střevní infekce již ve 14. stol.
původce v krvi, cizopasníci trypanozomiázy bičíkovci – přenáší moucha tse – tse
léčba – v pozdním stadiu podáváním organického arzénového preparátu Tryparsamid, v ranném stadiu germanin, je to bílý, lehký prášek, derivát močoviny – lze ho užívat i preventivně
atoxylem

SYFILIDA – 1494 (bledá hrůza)(žravá nemoc)(francouzská nemoc – vojáci)
postupně zachvátí celé tělo a znetvoří jej, začíná protivným tvrdým uzlinatým nádorem na pohlavních (primární syfilida) po několika týdnech na těle různé vyrážky a mokvající plochy (exantémy) i na sliznicích (sekundární syfilida) po letech nepříjemné orgánové změny které vedly znenáhla k tělesnému i duševnímu rozvratu (terciální syfilida),nemoc probíhala velmi drasticky
r.1915 vedoucí laboratoře v Říšském zdravotním ústavu FRITZ SCHAUDINN objevil původce syfilidy (r.1650 i kapavka a měkký vřed – šankr (záněty a hnisání uzlin) pod mikroskopem bledý šroubovitý vlas –
(r.1904 objev krevních skupin KARL LANDSTEINER) – mimo organismus přežívá jen krátce, choulostivé na sucho a horko, v chladu vydrží i několik let
přenos spirochet – pohlavním stykem, jídlem s nemocnou osobou společně, pitím, ručníkem, cigaretou, holicím strojkem, polibkem, infúzema krví, na plod od matky, na poranění vzniká po 3 týdnech červenohnědý vřed s hladkými okraji = ihned léčit
léčba – salvarsanem (arzénová sloučenina s benzeovým jádrem) zdokonalena na neosalvarsan, penicilinem (objevil Angličan sir Alexander Fleming)
dnes se vyskytuje v Indii, Turecku, Etiopii, Tibetu

NEŠTOVICE – Indie, Čína, Mezopotámie, Řím
4.stol.př.n.l.,Afrika, Arábie a konec 5.stol.př.n.l.,velké stěhování národů Evropa,
r.900 n.l. lékař Rhazes (neštovice a spalničky)(variola et morbilli)
náhlá vysoká horečka, zimnice, zvracení, bolesti hlavy a v kříži, po několika dnech v obličeji, pak na prsou, v podbřišku, ústa a sliznice, trup a končetiny – tmavěčervené skvrny, pupence které hnisají, puchýřky plné hnisu, znovu horečky, poruchy vědomí, po týdnu jsou strupy,které zanechají jizvy, deformují víčka, rty a nos

ČERNÉ NEŠTOVICE – puchýře naplněné krví končí smrtí, úmrtnost 30%
r.1830 Austrálie a celá zeměkoule
r.1796 Anglie lékárenský učeň Edward Jenner očkování kravskými neštovicemi na paži
r.1906 původci nákazy Enrigue Paschen virus odolný proti chladu a suchu,
přenos přímým stykem s nemocným i prachem ze vzduchu, předměty, prádlem, mouchy, inkubační doba 10-14 dní
virus = Enrigue Paschen – elementární tělísko tak nepatrné, že se nedá filtrovat bakteriálními filtry, lze je spatřit pouze barvením
léčba – potlačování příznaků nemoci, dezinfekci manganistanem draselným a borovou mastí, analgetika, dezinfekce v ústech genciánou, antibiotika a pudry, sulfonamidy (chemoterapie)
dnes – Indie, Pákistán, východní Asie, střední Afrika, jižní Amerika

TRACHOM – metla očí – hnisavý zánět spojivky oční a i rohovky, probíhá chronicky v několika stadiích, hromadí se četné malé uzlíky, které splývají, způsobují zrohovatělé jizvy a zrna, vadí zraku a dělají až slepotu
granulóza – egyptská oční nemoc
řečtí a římští lékaři Hippokrates až Galénov
vojska v 19.stol. nemoc rozšiřují, kasárna, nemocnice, špinavé prostředí
již v 1.stol.n.l. věděli že je trachom přenosný z člověka na člověka, toaletními potřebami, mouchy
*1875 zoolog Stanislav Prowazek z Jindřichova Hradce, bakteriolog objevil virus
léčba – kapky a mastě
- na oční rohovku – mydriatika, antibiotika a sulfonamidy (chemoterapie)
- jizvy – chirurgicky
Paul Ehrich – dusíkaté látky vnikají do mikrobů a ničí je (jsou však jedovaté)
r. 1932 vedoucí ústavu bakteriologie Gerhard Domag – profesor –vyvinul rubiazol (prontosil),
bakterie potřebují ke svému životu kyselinu p-aminobenzoovou, sulfonamid užívaný nárazově ve velkých dávkách po krátkou dobu,vytlačí enzym umožňující skladbu jedné růstové látky z kyseliny p-aminobenzoové, takže vývoj a množení nemoci je zastaven
r. 1928 Alexander Fleming profesor – rána po operaci je dezinfikována, ale uvnitř v těle hnisá a způsobuje otravu, objev penicilinu-antibiotikum (řecky – anti=proti, bios=život)
sulfonamidy a antibiotika potlačují bakterie, antibiotika je usmrcují
antibiotika jsou produkty látkové výměny nižších rostlinných organismů a dají se vyrábět uměle až po identifikaci jejich chemické podstaty
sulfonamidy vycházejí výhradně z chemických látek
(oba druhy se používají v kombinaci proti infekcím)
léčba Trachomu – antibiotiky širokospektrálními např.chloramfenikolem, tetracyklinem, oxytetracyklinem, očkováním

SKVRNITÁ HOREČKA – r.1812 vojsko Napoleona
Schvácenost, apatie, bolesti hlavy a údů, poruchy krevního oběhu, po těle červené skvrny velikosti špendlíkové hlavičky až čočky, až skvrnitý tyfus, smrt zástavou srdce
(také r.1083,1491,1528, v každé válce jakékoliv století)= válečná nemoc, z přehřátí krve, hniloba krve, jater a srdce, až do 16.stol.
Nový věk – zakladatel věděcké diagnostiky Girolamo Fracastoro 1546, horečka se šíří v dobách bídy a hladu
r.1903 španělský lékař Cortezo–nemoc přenáší veš šatní (v krvi nemocných a ve vylučovacím
ústrojí vší – tyčinky – menší než bakterie a větší než viry = mikrob žije v živém prostředí = rickettsie – způsobuje také Q-horečku australskou šířenou klíšťaty, japonskou říční horečku přenášenou roztoči, volyňská horečka ze vší
inkubační doba 11-12 dní, horečka 40°C trvá až 2 týdny
likvidace – suchou teplotou 80°C za 2 hodiny usmrtí veš i její vajíčka, impregnace prádla prostředkem DDT, výměna prádla na noc, očkování na 5 let, širokospektrální antibiotika např. chloramfenikol, tetracyklin

ŽLUTÁ ZIMNICE – při stavbě Panamského průplavu
Vedle malárie, tyfu a úplavice r.1880 francouzi původně v Indii, střední a jižní Americe, západní Afrika, národ Toltéků v 1.stol.n.l. v Mexiku, Aztékové, Mayové obyvatelé středoamerického poloostrova Yucatánu, v 17 stol. Kuba, ostrovy Malých Antil, v Mexiku, r.1802 v San Domingu
Napoleonovi vojáci Francie, Španělsko, Portugalsko
Přenašeč je komár rodu Stegomyia samička nasaje krev nemocného, u ní zraje choroboplodný zárodek 12 dní a pak infikuje další osoby
*13.9.1851 Walter Reed z Virginie –lékař, inspektor ústavu v Brooklynu, vojenský lékař, kapitán, 1890 patolog a bakteriolog, vrchní štábní lékař, profesor
- prudké bolesti hlavy, zimnice, třesavka, horečka, apatie,vyrážka v obličeji(červené stádium), žluté stádium)zvracení, silné bolesti, (krev ve zvratcích – vomito negro), krvácení do pokožky a žaludku, žluté zbarvení kůže, játra zduří, vědomí se zakalí, křeče, smrt krvácením do mozku 5-9 den, selhání srdce nebo ledvin
*3.10.1854 lékař americké armády William Crawford Gorgas
zavedl hygienická opatření, dezinfekce, kropilo se směsí petroleje, asfaltu a karbonové kyseliny, zavedl odvodňování kanalizace, vodovod, úklid odpadků, sušit močály, do oken sítě
*30.1.1899 jihoafrický lékař Max Theiler očkování r. 1930 proti žluté zimnici, hubení komárů prostředkem DDT – Paul Muller
dokonalé léčebné prostředky ještě dnes nejsou

CHŘIPKA – vyčerpaný organismus snadno napadne
nevolnost, únava, tělesná slabost, nechutenství, bolesti v kříži a údech, dráždivý kašel, rýma, naběhlé sliznice hrtanu, horečka trvá 3-4 dny, komplikace – zánět plic, poruchy srdce a krevního oběhu
r.1918 americkým vojskem zavlečena do Evropy – pandemie
již ve 4.stol.př.n.l., ve 12 stol.n.l. a pak každých 30 až 40 let epidemie
v 18. Stol. Richard Pfeiffer – objevil v krvi nemocných mikroby r. 1892, jsou také při zánětu mozkových blan a zánětu srdeční nitroblány, to je doprovodní mikrob k pneumokokům, stafylokokům a streptokokům = způsobující sekundární infekci
r.1933 Wilson Smith – objevil v krvi virus
r.1940 badatel Francis – objevil další virus
typ virusu chřipky A a B, A je nebezpečnější
postupně i virus C a další a další
v současnosti léčba není, antibiotika na ni nereagují, ani sulfonamidy, platí – vypořádat se se symptomy nemoci
r.1708 – profesor Friedrich Hoffman – vyrobil,,hofmanské kapky“=směs 1 dílu alkoholu a 3 dílů éteru = k oživování krevního oběhu a při záchvatech slabosti
osvědčuje se potní léčba, prostředky k posílení krevního oběhu, vitamín C
očkování pouze 4 týdny před chřipkou a pokud virus chřipky je totožný s očkovací vakcínou
přenos – vzduchem, kontaktem s nemocným prvních 3-5 dní nemoci, vyhýbat se shromážděním, vyhýbat se kašlajícím, kloktat dezinfekční roztoky, postříkat prostory v kterých jsme, nepřitápět, větrat

POLIOMYELITIS – DĚTSKÁ MOZKOVÁ OBRNA
-již z doby kamenné, píše se o ní i v bibli, dnes se vyskytuje v zemích s vysokým životním standardem, nejvíce po roce 1950, je to nemoc civilizační,
nejprve příznaky nachlazení, měsíce září, podzim, bolesti hlavy, únava, horečky, kašel, nemoc ustupuje, nastupuje bolest pouhým dotykem na tělo a pohybová bolest, jako by nastal zánět mozkových blan, strnutí šíje a zad, smysly zatemněny, svaly napjaty a bolestivé, obličej naběhlý, malátnost, opět zlepšení stavu, ochrnutí trupu, zástava močení, dýchací svaly a bránice jsou vyřazeny z funkce, polykání je porušeno.
léčba – zdlouhavá rekonvalescence, trvalé ochrnutí
r. 1908 Karl Landsteiner objevitel krevních skupin, zjistil obrnu jako virus
jsou tři kmeny viru r. 1953 virolog A.R.Taylorov
virus zasahuje do látkové výměny buněk a narušuje ji
inkubační doba 1-2 týdny
léčba – injekce rekonvalescentního séra nebo gamaglobulinu (podporují se tím přirozené obranné síly proti infekci), klid na lůžku, umělé dýchání nebo otevření průdušnic, odsávat hlen z polykacího systému, léky pro oběhový systém, vlhké zábaly na svaly, vyrovnávat pokřivené údy – ortopedické operace, elektroterapie, vytahování a posilování svalů, uvolňování kloubů, injekce v rekonvalescenci z cibulí sněženek – galantamin
r. 1953 – první očkování

VZTEKLINA – až 4.stol.př.n.l.
rozšiřuje se kousnutím od vzteklého organismu, napadený pak nemá chuť na žádný nápoj, má křeče, nemůže polykat a je šílený
Louis Pasteur – očkování – jediná možná léčba
původce – virus, který postihuje centrální nervovou soustavu, virus putuje nervstvem, krví a lymfou k míše a mozku
inkubační doba – u zvířete 3-6 měsíců
u lidí 10-70 dní
skleslost, únava, neklid, bolesti hlavy, teplota, místo pokousání se zanítí, nechutenství, slnivost, křeče, nepolyká, dušnost, křeče při polknutí, záchvat při pouhém pohledu na vodu, úzkost a rozzuření, zuřivost, křičí, je agresivní, smrt ze srdeční slabosti v šestém dni po vypuknutí
zdroj viru = divočina, psi, kočky, lišky, kuny, krysy, veverky, koně, kozy, vepři, srny, netopýr
aby se zjistilo, zda byl člověk infikován vzteklinou, musí zvěrolékař zvíře pozorovat nebo mikroskopicky z mrtvého zvířete zjistit virus, nebo se infikují bílé myši, které nemoc prokáží za 2-4 týdny
léčba trvá 3-4 měsíce dávkami injekcí 13 ks v 10 dnech
prevence 6 injekcí (3 injekce denně podkožně na břiše, opakovat po 24 dnech)
zmírňovat obtíže při průběhu nemoci náleží lékaři – otevření průdušnice, umělá výživa, ránu čistit a dezinfikovat nebo chirurgickým zákrokem, umělé dýchání

SPALNIČKY
bez nálady, nespokojenost, neklid, pláč bez příčiny, menší teplota, rýma, dráždivý kašel, bolest hlavy, zánět očních spojivek, za několik dní vyrážka za ušima, v obličeji, na krku, trupu, pažích a nohou, skvrny houstnou, postupně splývají, nejprve čerstvé pak do hněda, rty rozpraskané, vše se zhoršuje, nechuť k jídlu, špatný spánek, po týdnu se kůže loupe, po 8-10 dnech pomalu odeznívá až 1 měsíc, komplikace – zánět plic, středního ucha, mozku, těžké prosáknutí sliznic hrtanu, může se přidat záškrt, chřipka, rýma
výskyt – Turecko, Evropa, Amerika, celý svět
r. 1676 anglický lékař Thomas Sydenham – nazváno spalničkami
r. 1774 John Quier anglický lékař
r. 1896 americký lékař Henry Koplik – Koplikovy skvrny, před prvními příznaky na vnitřní straně rtů skvrny s bělavou tečkou uprostřed
r. 1759 skotský lékař Francis Home – původce nemoci přítomen v krvi
r. 1905 lékař a bakteriolog Hektoen – je to virus
r. 1940 virus se přenáší kapénkovou infekcí, dotykem, z člověka na neimunitního člověka a to v uzavřených prostorech
inkubační doba 8-10 dní
r. 1846 fyziolog Ludwig Peter Panum – nemoc činí člověka imunitního až do konce života, imunní jsou i děti v prvních měsících života, jejichž matka spalničky prodělala dříve
r. 1866 ředitel Pasteurova ústavu v Tunisu – Charles Nicolle – v krevním séru pacienta, který je v rekonvalescenci po spalničkách (týden po horečkách)se vyskytují protilátky, které zneškodňují virus spalniček, očkovat nejpozději pátý den po styku s infekcí, později se nemoc pouze zmírňuje
prevence – u dětí do 1 roku a u oslabených jinou nemocí, u dospělých je průběh nemoci těžký, rekonvalescentní sérum nebo gamaglobulin je to soubor různých protilátek z krevního séra, aplikuje se prvních 6 inkubačních dnů u dětí, kteří přišli do styku s nemocným, nemoc se tím oslabí nebo potlačí, ochrana je na 2-3 týdny, rekonvalescentní sérum chrání 6 měsíců, antibiotika a sulfonamidy nezabírají, při onemocnění zmírňovat potíže a chránit před dalšími infekcemi = streptokokem a pneumokokem (penicilin a sulfonamidy, klid na lůžku a hygienicko – dietetická opatření
viry se množí v živé tkáni – 1949 badatel John Franklin Enders – v živé tkáni mají toxické účinky tím, že zasahují do látkové výměny tělních buněk a tím je rozrušují, očkovací látka 1954

SPÁLA – angína a kožní exantémy (infekce)
v r. 1870 2% dětí na ní zemřelo, po prodělání nemoci se získá trvalá imunita, největší počet onemocnění je podzim
horečka, mrazení, strnulost, nepravidelné červené tlustší skvrny 2-3 dni, kůže se loupe, je postižen hrtan, zduření lymfatických uzlin, zánět středního ucha, bolesti údů, zánět srdečního svalu a ledvin
původce – hemolytický streptokok – rozrušuje červené krvinky – streptokok skupiny A,C a G, zdrojem původce jsou nosiči streptokoků, přenášejí se vzduchem, předměty z člověka na člověka
inkubační doba 5-7 dnů
léčba penicilinem
při toxické spále – navíc včasná aplikace antitoxického séra do svalové tkáně a transfúze krve či krevní plazmy
NUMEROLOGIE,CITÁTY,FILOSOFIE
Život je šance - využij ji. Život je krása - obdivuj ji. Život je blaženost - užívej ji. Život je sen - uskutečni ho. Život je výzva - přijmi ji. Život je povinnost - naplň ji. Život je hra - hrej ji. Život je bohatství - ochraňuj ho. Život je láska - potěš se s ní. Život je záhada - pronikni jí. Život je slib - splň ho. Život je smutek - překonej ho. Život je boj - vybojuj ho. Život je štěstí - zasluž si ho. Život je život - žij ho.
"Každý, koho v životě potkám mě v něčem předstihuje. Proto se od všech učím"(Emerson)
Zkušenost je dobrá věc...je ale strašně drahá!
VTIPY
SMÍCH LÉČÍ A SBLIŽUJE
Iluze.pps  944.13kB
mozek.doc  64.51kB
LÁSKA
Láska je to, co je s tebou v pokoji na tvé narozeniny, když přestaneš otvírat dárky a zaposloucháš se.

Láska je, jako když jsou malá stará paní a malý starý pán stále přátelé, i přes to, že se už tak dobře znají.

Sousedovi od vedle zrovna nedávno zemřela žena. Když chlapeček viděl muže plakat, vplížil se na jeho dvorek, vlezl mu na klín a jen tak tam zůstal sedět. Když se matka zeptala, co sousedovi řekl, chlapec odpověděl: "Nic, jen jsem mu pomohl brečet."

„Přítel, to je někdo, kdo zná píseň v tvém srdci a dokáže ti ji zazpívat, když jsi ty sám zapomněl slova.“
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one