336 01 Blovice, ul.5. května - DPS

Pondělí - Sobota
pouze na objednávku


Telefon: 737 318 647
733 395 856
Email: L.Baumrukova@email.cz
http://www.firmy.cz/detail/2525017-libuse-baumrukova-blovice.html
Svatý Jan pod Skalou
Historie místa
Svatý Jan pod Skalou je výjimečná vesnice. Marně by jste tu hledali například okolní pole. Je tu potok, louka a lesy. Silnice, kolem níž stojí pod skalami domky, vás dovede před klášter a kostel s jeskyní poustevníka Ivana. Je tu například kámen, na kterém měl svatý Ivan klekávat. Podle legendy jsou na něm vidět otisky jeho šlépějí a kolen. V jeskyni je i symbolický Ivanův hrob.
Svatý Jan pod Skalou je jednou z nejmalebnějších obcí Národní přírodní rezervace Český kras. Oplývá četnými přírodními krásami a nachází se zde mnoho historických památek. Svoji historii počítá od konce 9. století, kdy se zde podle legendy, v jeskyni pod mohutnou skalní stěnou, usadil první český křesťanský poustevník Ivan. Poustevník Ivan, zde uctívaný jako svatý, žil ve zdejších travertinových jeskyních, které jsou v tomto místě dodnes zachovány. Ivan byl synem slovanského knížete Gostimila.Vzdal se světského života a uchýlil se do samoty, kde žil 42 let. Když po čase přišel až do zdejšího údolí, zalíbilo se mu tady a rozhodl se, že zde zůstane. Bůh mu seslal laň, aby ho živila svým mlékem. V jeskyni ho však pokoušeli zlí duchové a tak se rozhodl odtud odejít. Při odchodu se mu na návrší pod svatojánskou skálou zjevil sv. Jan Křtitel. Předal mu dřevěný křížek, kterým Ivan zlé démony ze své jeskyně vypudil. Legenda dále vypráví o setkání poustevníka Ivana s českým knížetem a vládcem Bořivojem. Bořivoj při štvanici na medvěda postřelil Ivanovu laň. Poraněná laň dovedla knížete až před Ivanovu jeskyni. Bořivoj tak nalezl Ivana a bylo mu velmi líto, že mu zabil jeho laň živitelku. Pozval tedy Ivana na svůj nedaleký hrad Tetín a nabídl mu, aby tam s ním pobýval. Ivan však nechtěl a vrátil se do své samoty. Před svou smrtí sdělil knížeti poselství od sv. Jana Křtitele: „Tobě poručil Bůh po sv. Janu Křtiteli, abys po mé smrti toto místo vysvětil za kostel ke cti Panny Marie a sv. Kříže, ale sv. Jana Křtitele máš nazvati patronem.“ Podle legendy zde po Ivanově smrti opravdu nechal postavit kníže Bořivoj kapličku, která v 11. století přišla do správy benediktinského kláštera (Ostrovský klášter- ostrov na řece Vltavě, jižně od Prahy). Nad obcí se tyčí dominantní skála a na jejím vrcholu kříž. Pod dominantní skálou převyšující úroveň návsi o 159 metrů najdeme na táhlém nižším skalním hřbetu kapli Povýšení svatého Kříže. Podle pověsti stojí právě na místě, kde došlo k setkání sv. Jana Křtitele s poustevníkem Ivanem, na místě, kde světec daroval Ivanovi dřevěný kříž k vymítání zlých duchů.
Roku 1602 zde nechal polní maršál Heřman Kryštof Russworm (generál vojsk císaře Rudolfa II.) postavit z červeného mramoru kamenný kříž a po jeho stranách sochy sv. Ivana a sv. Jana Křtitele. V roce 1714 nechal zdejší opat Koterovský zbudovat nad tímto sousoším kapli. V roce 1997 byla kaple i sousoší zrestaurováno Svatojánskou nadací."
Benediktinský klášter
Benediktinský klášter
Benediktinský klášter
Benediktinský klášter
Povýšení svatého Kříže
Povýšení svatého Kříže
Kaple Povýšení svatého Kříže
Kaple Povýšení svatého Kříže
Kaple Povýšení svatého Kříže
Kaple Povýšení svatého Kříže
Svatý Jan pod Skalou
Svatý Jan pod Skalou
Barrandova jeskyně
Barrandova jeskyně
Mramor – Svatý Jan pod Skalou
Mramor – Svatý Jan pod Skalou
Mramor – Svatý Jan pod Skalou
Mramor – Svatý Jan pod Skalou
Mramor – Svatý Jan pod Skalou
Mramor – Svatý Jan pod Skalou
Kříž - Svatý Jan pod Skalou
Kříž - Svatý Jan pod Skalou
Damil (vrchol, lom) pohled z vrcholu
Damil (vrchol, lom) pohled z vrcholu
Damil (vrchol, lom) pohled z vrcholu
Damil (vrchol, lom) pohled z vrcholu
Damil (vrchol, lom) pohled z vrcholu
Damil (vrchol, lom) pohled z vrcholu
Solvayovy lomy (skanzen)
Solvayovy lomy (skanzen)
Solvayovy lomy (skanzen)
Solvayovy lomy (skanzen)
 Doutnáč
Doutnáč
Pohled na kříž – po zelené turistické značce zpět do Sv. Jana
Pohled na kříž – po zelené turistické značce zpět do Sv. Jana
Pohled na kříž – po zelené turistické značce zpět do Sv. Jana
Pohled na kříž – po zelené turistické značce zpět do Sv. Jana
Kostel
Kostel
Kostel
Kostel
Pramen
Pramen
Pramen
Pramen
Ukazatele turistických cílů
Ukazatele turistických cílů
Kaple sv. Maxmiliána
Kaple sv. Maxmiliána
Kaple sv. Maxmiliána
Kaple sv. Maxmiliána
NUMEROLOGIE,CITÁTY,FILOSOFIE
Život je šance - využij ji. Život je krása - obdivuj ji. Život je blaženost - užívej ji. Život je sen - uskutečni ho. Život je výzva - přijmi ji. Život je povinnost - naplň ji. Život je hra - hrej ji. Život je bohatství - ochraňuj ho. Život je láska - potěš se s ní. Život je záhada - pronikni jí. Život je slib - splň ho. Život je smutek - překonej ho. Život je boj - vybojuj ho. Život je štěstí - zasluž si ho. Život je život - žij ho.
"Každý, koho v životě potkám mě v něčem předstihuje. Proto se od všech učím"(Emerson)
Zkušenost je dobrá věc...je ale strašně drahá!
VTIPY
SMÍCH LÉČÍ A SBLIŽUJE
Iluze.pps  944.13kB
mozek.doc  64.51kB
LÁSKA
Láska je to, co je s tebou v pokoji na tvé narozeniny, když přestaneš otvírat dárky a zaposloucháš se.

Láska je, jako když jsou malá stará paní a malý starý pán stále přátelé, i přes to, že se už tak dobře znají.

Sousedovi od vedle zrovna nedávno zemřela žena. Když chlapeček viděl muže plakat, vplížil se na jeho dvorek, vlezl mu na klín a jen tak tam zůstal sedět. Když se matka zeptala, co sousedovi řekl, chlapec odpověděl: "Nic, jen jsem mu pomohl brečet."

„Přítel, to je někdo, kdo zná píseň v tvém srdci a dokáže ti ji zazpívat, když jsi ty sám zapomněl slova.“
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one