336 01 Blovice, ul.5. května - DPS

Pondělí - Sobota
pouze na objednávku


Telefon: 737 318 647
733 395 856
Email: L.Baumrukova@email.cz
http://www.firmy.cz/detail/2525017-libuse-baumrukova-blovice.html
Úvahy, citáty, básně

Citát:,,Potom, oděn v knížecí roucho a obut v královskou obuv, vsedne Přemysl Oráč na bujného oře, avšak nezapomínaje na svůj stav, vezme s sebou své střevíce, zcela z lýčí ušité, aby je dal schovati pro budoucnost….Tu se stalo, že se jeden, zvláště smělý a od řeči, zeptal:, Pane, pověz nám, proč jsi nám dal schovati tyto lýkové střevíce, jež nejsou k ničemu, než aby je člověk zahodil; nemůžeme se tomu dosti vynadivit“. On jim odpověděl: ,Na to jsem je dal a dám schovati navěky, aby naši potomci věděli, odkud vzešli, a aby byli vždy živi v bázni a nejistotě a aby lidí sobě od Boha svěřených nespravedlivě neutiskovali z pýchy, poněvadž všichni jsme si od přírody rovni…“ Kosmova Kronika česká.


Vážím si romantických pocitů a mám rád(a) něžné písně, je to pro mne více, než jedna naleštěná huba. Říká se, že moudrost vyhrává……možná ale na chvíli. Stačí jeden zlý hlupák a zničí všechno štěstí.
Člověk ve své naivnosti je mnohem šťastnější, než kdokoli z těch, kteří se ženou a říkají že nemají čas. Možná že pak za výši svého věku děkuje ne heřmánkovému čaji, ale právě svojí bezelstnosti a pokoře v duši.
To chce klid – bojím se tohoto rčení, jsem rád(a), že mám činnost a cit, proto, když odpočívám tak činím – je to léčba duše pohledem do krásna a něžných vzpomínek. Hlavní je, aby byl člověk spokojený sám se sebou. Srdce máme od toho, aby pociťovalo chvění lásky, smutku, radosti. Činnost je oslavou života, je to lék. Je dobré být nervózní. Vždy je zlo a vždy je přítomno dobro. Život je přítomnost v duši, ale každý má jiný deštník.
Lidé, kteří mne zranili svou jízlivostí, z níž zazněl podtón pohrdání, jsou pro mne mimo hru. Každá chvilka, kterou strávíme s těmi, kteří nám ubližují, podceňují, je ztrátou času, od nich se ničemu nenaučíme, pozdravím a vyhnu se rozhovoru – zachráním tím pro sebe trochu slunce a odeženu stíny, ona totiž kapka inkoustu v jezírku je znát jako poraněná duše, je těžké vyhnout se těmhle komárům co sají krev. Pozdrav a jdi dál nebo řekni pravdu a nesnaž se být pořád laskavý, zlí lidé to berou jako slabost.
Ty blázne: zlo samozřejmě nikdy nedostane od DOBRA s konečnou platností na frak . A děsím zlo tím, jak svůj soukromý boj nevzdávám a každý den vstávám jako noví bojovníci, zaštepujeme srdce a duši a vrhám se do nové práce, píši poezii, když bych měl(a) uhodit, rvu se, když bych měl(a) plakat.
S přibývajícím listím na mém letitém stromu, nasávám do duše každou milou chvíli, kterou potkám, opouštím svou opoziční a nekompromisní …….,stávám se vlídnějším, už umím naslouchat druhým, nebyl(a) jsem však žádný hrubián, ale pouze zjemňuji svůj postoj k těm, kteří jsou jiní v názorech na život.
Sny neškodí, brzy je zapomínáme, jsou poselstvím, buď rád že jsi schopen produkovat sny, jakmile skončí, začíná umírání.
NUMEROLOGIE,CITÁTY,FILOSOFIE
Život je šance - využij ji. Život je krása - obdivuj ji. Život je blaženost - užívej ji. Život je sen - uskutečni ho. Život je výzva - přijmi ji. Život je povinnost - naplň ji. Život je hra - hrej ji. Život je bohatství - ochraňuj ho. Život je láska - potěš se s ní. Život je záhada - pronikni jí. Život je slib - splň ho. Život je smutek - překonej ho. Život je boj - vybojuj ho. Život je štěstí - zasluž si ho. Život je život - žij ho.
"Každý, koho v životě potkám mě v něčem předstihuje. Proto se od všech učím"(Emerson)
Zkušenost je dobrá věc...je ale strašně drahá!
VTIPY
SMÍCH LÉČÍ A SBLIŽUJE
Iluze.pps  944.13kB
mozek.doc  64.51kB
LÁSKA
Láska je to, co je s tebou v pokoji na tvé narozeniny, když přestaneš otvírat dárky a zaposloucháš se.

Láska je, jako když jsou malá stará paní a malý starý pán stále přátelé, i přes to, že se už tak dobře znají.

Sousedovi od vedle zrovna nedávno zemřela žena. Když chlapeček viděl muže plakat, vplížil se na jeho dvorek, vlezl mu na klín a jen tak tam zůstal sedět. Když se matka zeptala, co sousedovi řekl, chlapec odpověděl: "Nic, jen jsem mu pomohl brečet."

„Přítel, to je někdo, kdo zná píseň v tvém srdci a dokáže ti ji zazpívat, když jsi ty sám zapomněl slova.“
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one